AYM’den CHP’ye ret: Hazine kararname ile ortak olabilecek

Anayasa Mahkemesi, Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralı Anayasa’ya uygun buldu.

Resmi Gazete’de yer alan karara nazaran, Yüksek Mahkeme, 43 numaralı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin kimi kurallarının Anayasa’ya ters olduğu ve iptali istikametindeki CHP’nin iptal başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Hazinenin, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralın, Anayasa’ya muhalif olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

“KARARNAME MÜMKÜN”

İptali istenen unsurda, şirketlere iştirak için Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı belirtilen kararda, bunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenlenmesi özel olarak öngörülen bahislerden “bakanlıkların vazife ve yetkileri”ne ait olduğu belirtildi.

Kararda Anayasa’nın 106’ncı hususuna nazaran şirketlere iştirakin CBK ile düzenlenmesinin mümkün olduğuna işaret edilerek, kelam konusu kuralın “kanunla düzenlenmesi öngörülen konu”lardan olmadığı kaydedildi.

“ANAYASAYA UYGUN”

Anayasa Mahkemesi, kuralın içerik tarafından de Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, “Kuralda Hazinenin şirketlere iştirak etmesi suretiyle gerçekleştirilecek iktisadi faaliyet kapsamında alınacak karar ve ortaya konulacak süreçlerin yürütme organının hangi unsurlarınca gerçekleştirileceği de açık, anlaşılır ve uygulanabilir biçimde belirtilmiş olup kuralda bu istikametten de belirsizlik bulunmamaktadır.” tabirleri yer aldı.

MASAK’LA İLGİLİ İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi, tıpkı kararnameyle düzenlenen, MASAK’ın, gerçek ve hukukî bireyler ile hukukî kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilmesine ait hususun iptal istemini de karar bağladı.

Yüksek Mahkeme, “kişisel bilgilere ait düzenleme içerdiği” gerekçesiyle maddeyi iptal etti.

“AÇIK İSTEK GEREKLİ”

Ferdî dataların korunması hakkının Anayasa’nın 20’nci unsuruyla garanti altına alındığına işaret edilen kararda, herkesin kendisiyle ilgili ferdî bilgilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, şahsî bilgilerin lakin kanunda öngörülen hallerde yahut kişinin açık isteğiyle işlenebileceği, şahsî bilgilerin korunmasına ait temel ve yöntemlerin kanunla düzenleneceği belirtildi.

“DÜZENLEME KARARNAME İLE YAPILAMAZ”

Şahsî bilgilerin korunması hakkına ait, CBK ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı tabir edilen kararda, iptali istenen unsurun, MASAK’a her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisi verdiği anlatıldı.

Bunun şahsî bilgilere ait düzenleme niteliğinde olduğu belirtilen kararda, “Anayasa Mahkemesi, açıklanan nedenlerle kuralın mevzu bakımından yetki tarafından Anayasa’ya karşıt olduğuna ve iptaline, iptal kararının kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.” denildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*